ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2601 009 2014-05-30 ประกาศ test test test
2292 ศธ 0608/5164 2012-08-14 หนังสือราชการภายนอก การประเมินผลการปฏืิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับสถานศึกษา สอศ. ผอ.
1500 ศธ 0622.13/059 2012-01-25 หนังสือราชการภายนอก ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 วศ.ลำปาง ผอ.วท.แม่วงก์
1463 - 2012-01-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผอ.วท.แม่วงก์
1456 - 2012-01-23 หนังสือราชการภายนอก กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด สอศ. ผอ.วท.แม่วงก์
1437 ศธ 0606/0164 2012-01-17 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอศ. ผอ.วท.แม่วงก์
1436 ศธ 0651.08(อศจ)/0004 2012-01-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานครู ประจำปี 2555 อศจ.นว. ผอ.วท.แม่วงก์
1434 ศธ 0651.08(อศจ)/0261 2012-01-17 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลและการรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 อศจ.นว. ผอ.วท.แม่วงก์
1432 - 2012-01-17 หนังสือราชการภายนอก เสนอรายละเอียดโรงแรม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี ผอ.วท.แม่วงก์
1430 - 2012-01-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญท่านใช้บริการของเรา ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา ผอ.วท.แม่วงก์
1427 นว 1317/38 2012-01-17 หนังสือราชการภายนอก การมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ด่วนที่สุด นายอำเภอแม่วงก์ ผอ.วท.แม่วงก์
1310 ท5305.19/ลยว(บห)9504 2011-12-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ "ไฟฟ้าภูมิภาค รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายเจ้าพ่อหลวง" กฟภ.ลาดยาว ผอ.วท.แม่วงก์
1309 ศธ 0601/8473 2011-12-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง สอศ. ผอ.วท.แม่วงก์
1280 นว 0016.3/ว 372 2011-12-21 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประชุมของจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ผอ.วท.แม่วงก์
733 ว 378 2010-11-17 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล ผอ.
732 2010-11-17 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครครูอังกฤษ
726 00 2010-08-25 หนังสือราชการภายนอก การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญ (พ.ส.น.อ.) สอศ. ผอ
724 00 2010-07-01 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งมอบอำนาจ สอศ. ผอ.
718 00 2010-06-16 หนังสือราชการภายนอก นโยบายและมาตรการป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ของนักเรียน นักศึกษา ด่วนที่สุด สอศ. ผอ.
717 00 2010-06-02 หนังสือราชการภายนอก กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 สอศ. ผอ.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์